Zrozumieć swoją wiarę, wyznawać ją i nią żyć!

Centrum Formacji Chrześcijańskiej, 18 a 35 rokiem życia 

Doświadczenie Agapê

 

Formacja w Agapê

Pragnący uczestniczyć w doświadczeniu Agapê muszą zaakceptować konieczność zamieszkania w ciągu roku akademickiego (ośmiu miesięcy) w naszej rezydencji w mieście Québec.

«Nauczyłem się tam zrównoważonego życia wiarą, bardziej harmonijnego i pełniejszego.».

Opisana wcześniej formacja może być dostosowana do indywidualnych potrzeb studentów.

Proponowane są trzy programy:

Program
Misyjny

Zakorzenić się, by się zaangażować

Program misyjny Agapê proponuje możliwość przeżycia trzymiesięcznego doświadczenia oraz zagłębienia się w kulturę i życie Kościoła w Meksyku. Latem, po ośmiu miesiącach formacji Agapê w mieście Québec, odbywa się straż w Meksyku. Pobyt ten pozwala na odkrycie od wewnątrz dynamizmu i wyzwań Kościoła Ameryki Łacińskiej.

Program
sztuka i komunikacja

Zakorzenić się, by świadczyć

 

Ten program adresowany jest, z jednej strony do tych, którzy posiadają duszę artysty: muzyków, malarzy, aktorów... i z drugiej strony do tych, którym zależy na przekazie Ewangelii przy pomocy mediów: dziennikarzy, grafików, filmowców... Doświadczenie Agapê umożliwia zainteresowanym doskonalenie swojego talentu poprzez dostosowany do ich potrzeb staż. Daje również okazję zharmonizowania ich wiary ze zdolnościami artystycznymi lub z zaangażowaniem w świecie mediów.

Program
powołaniowy

Zakorzenić się, by rozeznać


Nie zawsze jest łatwo znalezć swoje miejsce w świecie i odpowiedzieć na wezwanie Boga. Gdy pojawia się pytanie o wybór drogi życiowej, to warto poświęcić czas i środki. W czasie ośmiu miesięcy w Centrum Agapê, uczestniczący w programie powołaniowym, mają okazję
poznać różne opcje pomagające w wyborze drogi życia.
W realizacji tego programu czynnie uczestniczy nasza ekipa, jak również członkowie diecezjalnej ekipy powołaniowej i inni partnerzy.

Agapê dla pomocników misyjnych

Oprócz programu Agapê-Misje, od 1997 roku, Centrum Agapê koordynuje inne rodzaje staży w Meksyku. Te doświadczenia są otwarte dla wszystkich, niezależnie od wieku czy przekonania religijnego. Proponuje się różne staże: podróż indywidualna lub w grupie, pobyt szkolny, pobyt zawodowy lub praca duszpasterska.


MISJE NA ŚREDNI I DŁUGI DYSTANS
Wszystkim dorosłym, młodszym i starszym, dajemy możliwość dołączenia do ekipy misyjnej w Meksyku, na czas kilku miesięcy, a nawet kilku lat. Ofiarujemy formację przygotowawczą w zakresie duchowości Agapê, misji i życia wspólnotowego. Ta możliwość jest proponowana w zależności od potrzeby środowiska. Kandydaci na misje muszą odpowiadać konkretnym kryteriom.

Pojechałam do Meksyku, gdyż chciałam nauczyć się dawania siebie, a nauczono mnie raczej otrzymywania. Chciałam nauczyć się poznawania innych ludzi, a nauczono mnie, że w głębi serca wszyscy jesteśmy do siebie podobni. Pojechałam tam, by odkryć świat, ale odkryłam część samej siebie, która dzisiaj zajmuje wiele miejsca w moim życiu. 

- Anne-Sophie Allard, była ucz estniczka Centrum Agapê w dośw iadczeniu misyjnym.

30 lat już     1988 - 2018

W 1988 roku grupa studentów teologii i ich profesor Denis Petitclerc, marzyli o miejscu, gdzie można by było zrealizować to pragnienie... i tak powstało Centrum Formacji Chrześcijańskiej Agapê.

 

« Centrum Agapê było dla mnie szkołą życia i szkołą wiary.»

Od tamtego czasu ponad 350 młodych ludzi (studiujących lub pracujących), poświęciło rok swojego życia, aby z entuzjazmem przeżyć doświadczenie Agapê. Wyszli oni na spotkanie swojego wewnętrznego świata, tam gdzie Bóg czeka na nas wszystkich.

Uczestniczący w doświadczeniu Agapê doceniają różnorodność naszych animatorów oraz elastyczność naszych programów. Młodzi ludzie przychodzący do nas nie są zmuszani, aby dostosować się do narzuconej formy. To co proponujemy jest pomocą w autentycznym byciu sobą. Nasz program opisany jest w pierwszej części tego dokumentu.

W ciągu swego istnienia zostały utworzone filie: w mieście Puebla, a następnie, w małym górskim miasteczku Huatusco. To tam ekipa Agapê założyła centrum wspólnotowe im. Jana Pawła II, które jest miejscem inspirującym, szczególnie dla środowiska ludzi młodych i najbardziej ubogich. Każdego roku dajemy 120 osobom możliwość spędzenia tam czasu w warunkach poszanowania godności człowieka.

Pobyt w tym ważnym dla historii  Kościoła w Ameryce Północnej mieście, może być pasjonującą przygodą samą w sobie.

‘’ Tworzyć silne więzy między tym kim się jest, w co się wierzy i czym się żyje, to praca która może przynieść trwałe owoce i pewność w umacnianiu swojej wiary, w rozpoznaniu swojej drogi życia oraz w zaangażowaniu się w budowę lepszego świata’’

„Agapê, to greckie słowo używane w Ewangeliach, wyrażające miłość jaką Bóg nas umiłował: miłość miłosierną i bezwarunkową.”

Cztery filary naszej formacji

Nasza pedagogika zakorzeniona jest w bogatej tradycji Kościoła i inspirowana jest tekstem z Dziejów Apostolskich:

 

„Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach”  (Dz 2,42)

1. Życie duchowe

„Przygoda” Agapê została stworzona, by ożywiać wewntętrze przymierze z Bogiem - Jezusem Chrystusem. Temu służą różne sposoby zakorzenienia się w bogatym życiu duchowym: modlitwa osobista i wspólnotowa, celebracje, sesje formacyjne oraz towarzyszenie indywidualne.

2. Życie akademickie

Formacja akademicka jest w centrum życia uczestników. Wykłady w Centrum Agapê mają na celu nie tylko solidne pogłębienie wiary chrześcijańskiej, ale również wprowadzanie jej w życie. Kiedy jest to możliwe, zachęca się studentów, aby zapisywali się na wykłady z teologii na Uniwersytecie Laval.

3. Życie wspólnotowe

Mocnym doświadczeniem jest życie pod jednym dachem z innymi młodymi osobami w rodzinnej atmosferze. Wiara chrześcijańska zakłada wzajemną miłość i budowanie wspólnoty pomimo naszych różnic. W Centrum Agapê dajemy możliwość doświadczania tego w praktyczny sposób.

4. Życie z zaangażowaniem

Poprzez aktywne zaangażowanie w obowiązkach domowych, uczestnicy rozwijają styl życia oparty na dzieleniu się i współodpowiedzilności. Dar z siebie przeżywany jest również w czasie stażu w innych wspólnotach i środowiskach kościelnych.

Dla kogo?

Nasz program adresowany jest do każdej młodej osoby pomiędzy 18 a 35 rokiem życia, niezależnie od tego na jakim etapie doświadczenia wiary się ona znajduje. W otwartości ducha i serca każdy może realizować program według swojego rytmu, w atmosferze religii katolickiej, którą wyznajemy. Aby podjąć wyzwanie formacji w Centrum Agapê potrzeba pewnej dojrzałości psychologicznej oraz dojrzałości w relacjach międzyludzkich.

 

Pobyt w tym ważnym dla historii  Kościoła w Ameryce Północnej mieście, może być pasjonującą przygodą samą w sobie. Zawsze cieszymy się obecnością uczestników pochodzących z różnych krajów. Nasz program realizowany jest w języku francuskim. Jednak aby ułatwić integrację językową i kulturową, mamy możliwość towarzyszenia osobom mówiącym po angielsku, hiszpańsku, polsku i w niektórych innych językach.

Przez kogo?

Centrum Agapê jest kierowane przez ekipę osób świeckich, księży diecezjalnych, zakonników i zakonnice z różnych wspólnot. Ci ludzie wiary, kompetentni i oddani, pochodzą z różnych środowisk kościelnych. Są oni w wieku pomiędzy 30 a 80 rokiem życia. Ten charakter międzypokoleniowy naszego środowiska jest naszym bogactwem, gdyż każdy animator, towarzyszący czy profesor wnosi swoje doświadczenie życiowe, koloryt i bogactwo duchowe.

 

         Nasi animatorzy są uczniami Chrystusa, którzy towarzyszą innym uczniom.  Z roku na rok nasza twórcza ekipa dokłada starań, by realizowany program dostosowywać do potrzeb uczestników: zmieniać, zaskakiwać i zadziwiać.

„Na przestrzeni lat Centrum Agapê rozwinęło swój program, który umożliwia prawdziwie chrześcijańskie doświadczenie, zarówno osobiste, wspólnotowe jak i kościelne. Jest to wspaniała formacja dla katolików podejmujących współczesne wyzwania.”

                                                                 

Kardynał Gérald Cyprien Lacroix

– Arcybiskup miasta Québec.

FORMACJA W AGAPÊ

Formacja w Agapê, wspierająca poszukiwanie sensu życia

Podajemy tutaj główne linie formacji, stanowiącej centralny punkt doświadczenia Agapê.

NA SPOTKANIE WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
• Teologia i rola, jaką odgrywa w życiu osobistym i społecznym.
• Pogłębianie niezmiennych podstaw wiary katolickiej.
• Interpretacja i aktualizacja Słowa Bożego w codziennym życiu.
• Etyka i antropologia chrześcijańska. 
• Skarby duchowości chrześcijańskiej: droga Przymierza z Ojcem w Miłości-Agapê.
• Sakramenty ożywiające życie dziecka Bożego.

CHRZEŚCIJAŃSTWO DROGĄ CZŁOWIECZEŃSTWA
• Rozwinąć zgodność między tym w co wierze, co mówię i co robię.
• Być sobą, aby lepiej służyć.
• Znaleźć swoje miejsce w Kościele i w świecie; elementy rozpoznawania drogi życia.
• Poznać podstawy dobrych relacji międzyludzkich.
• Zharmonizować swoją wiarę z życiem uczuciowym i seksualnym; droga jedności.
• Nauczyć się dysponowania swoim czasem i gospodarowania swoim życiem.

Naszą formację można ukończyć uzyskaniem Certyfikatu z teologii na fakultecie teologii i nauk religijnych Uniwersytetu Laval. By w niej uczestniczyć jest wymagane ukończenie szkoły średniej. Sala wykładowa w Centrum Agapê oferuje odpowiednie warunki nauczania, pozwalające na wykłady na miejscu. Doświadczenie Agapê obejmuje również staż w innych wspólnotach i środowiskach kościelnych. Proponowaną przez nas formację można dostosować w zależności od potrzeb jej uczestników.

Program misyjny

Program misyjny Agapê proponuje możliwość przeżycia trzymiesięcznego doświadczenia oraz zagłębienia się w kulturę i życie Kościoła w Meksyku. Latem, po ośmiu miesiącach formacji Agapê w mieście Québec, odbywa się straż w Meksyku. Pobyt ten pozwala na odkrycie od wewnątrz dynamizmu i wyzwań Kościoła Ameryki Łacińskiej.

Zaangażowanie wspólnotowe – PUEBLA
Od 1996 roku Agapê jest obecne w mieście Puebla. Grupa osób zaangażowanych w pogłębianie wiary spotyka się i angażuje się w różne dzieła w zależności od miejscowych potrzeb.

Każdego lata, przyjmując naszych stażystów programu Agapê-Misje, misja w Puebla rozwija się. Uczestnicy mieszkają w rodzinach, które przyjmują ich pod swój dach na trzy miesiące. Po formacji trwającej trzy tygodnie, na uniwersytecie jezuickim Iberoamericana, na temat kultury, historii i tradycji religijnych Meksyku, angażują się całkowicie w duszpasterstwo, w jednej z ubogich parafii w mieście. Wspólnie z miejscową ekipą realizują projekty, pozwalające na wzajemne ubogacanie się. Ważniejsze w tym jest "bycie z", aniżeli sama realizacja projektów.

Poza intensywną nauką języka hiszpańskiego i poznawania specyfiki Meksyku, szczególnymi sprawami poruszanymi w czasie formacji w mieście Québec są:

SZCZEGÓŁY FORMACJI:

• Tożsamość duchowa i powołanie misyje. Jak odpowiadam na wymiar misyjny mojego chrześcijańskiego życia?
• Historia misji, szczególnie na kontynencie amerykańskm.
• Nauczanie społeczne Kościoła i teologia właściwa dla Ameryki Łacińskiej

• Postawa i duchowość misyjna.
• Wyzwania i trudności w inkulturacji Ewangelii.
• Na miejscu: formacja uzupełniająca wiedzę o kulturze i historii Kościoła w Meksyku we współpracy z Universidat Ibroamericana (uniwersytetem Jezuitów w Puebla).

Program - sztuka i komunikacja

Ten program adresowany jest, z jednej strony do tych, którzy posiadają duszę artysty: muzyków, malarzy, aktorów... i z drugiej strony do tych, którym zależy na przekazie Ewangelii przy pomocy mediów: dziennikarzy, grafików, filmowców... Doświadczenie Agapê umożliwia zainteresowanym doskonalenie swojego talentu poprzez dostosowany do ich potrzeb staż. Daje również okazję zharmonizowania ich wiary ze zdolnościami artystycznymi lub z zaangażowaniem w świecie mediów.

SZCZEGÓŁY FORMACJI :

• Nauczyć się rozpoznawać i interpretować wyrażanie duchowości chrześcijańskiej w sztuce i kulturze - wczoraj i dziś.
• Umiejscowić swoją własną kreatywność w relacji do współczesnego świata i historii sztuki, komunikacji i chrześcijaństwa.
• Wpisać swoje doświadczenie chrześcijańskie w twórczość artystyczną, w dziedzinę komunikacji lub w dialog z danym środowiskiem.

• Poznać wyzwania i trudności Kościoła w wyrażaniu się poprzez sztukę i środki komunikacji.
• Zrozumieć nową ewangelizację i nowe środki komunikacji.
• Opieka dydaktyczna i staż w dziedzinie sztuki i komunikacji.

Program powołaniowy

Nie zawsze jest łatwo znalezć swoje miejsce w świecie i odpowiedzieć na wezwanie Boga. Gdy pojawia się pytanie o wybór drogi życiowej, to warto poświęcić czas i środki. W czasie ośmiu miesięcy w Centrum Agapê, uczestniczący w programie powołaniowym, mają okazję poznać różne opcje pomagające w wyborze drogi życia.
W realizacji tego programu czynnie uczestniczy nasza ekipa, jak również członkowie diecezjalnej ekipy powołaniowej i inni partnerzy

 

SZCZEGÓŁY FORMACJI :

• Różne powołania w Kościele : duchowości, charyzmaty, misje.
• Wezwanie i wybór w tekstach Pisma Świętego.
• Obraz sytuacji powołań w świecie współczesnym. Wyzwania i trudności.

• Wielkie rodziny duchowe w Kościele. Które z nich bardziej odpowiadają mojej tożsamości duchowej?
• Formacja w rozeznawaniu duchowym i powołaniowym.

• Poznawanie założycieli i założycielek Kościoła Prowincji Québec.
• Konkretne doświadczenie

Please reload

Warunki przyjęcia

Wszystkie osoby zainteresowane formacją, mogą się z nami skontaktować, w celu otrzymania formularza-prośby o przyjęcie. Następnym krokiem jest spotkanie lub nawiązanie kontaktu z jednym z członków naszej ekipy lub osobą odpowiedzialną za przyjęcia. Osobom spoza Kanady udzielamy pomocy w przyjęciu na wydział teologii i nauk religijnych Uniwersytetu Laval oraz w otrzymaniu wizy studenckiej.

OPŁATY:

Koszt pobytu
W koszty pobytu w Centrum wliczone są: zakwaterowanie, posiłki, zajęcia i towarzyszenie.
Odpłatnośc za za osiem miesięcy pobytu wynosi 4000$ CAN.


Koszt formacji
Formacja proponowana przez Centrum Agapê może przebiegać według dwóch sposobów :

1 ) Jako zapisany na uniwersytet, student otrzymuje kredyty za uczestnictwo w wykładach.
Musi on wtedy zapłacić za naukę według wymogów uniwersyteckich (w roku akademickim 2015-2016, dla studentów z Prowincji Québec, opłata wynosiła 3000$ CAN za osiem miesięcy formacji).
2 ) Jako nie zapisany na uniwersytet. Opłata wynosi wtedy 1300$ CAN za rok formacji
(osiem miesięcy).


Dodatkowe koszty uczestnictwa w programie Agapê-Misje

Ten program obejmuje jedenastomiesięczną formację. Osiem miesięcy w Centrum Agapê w mieście Québec plus trzymiesięczny staż w Meksyku. Trzeba zatem przewidzieć dodatkowe koszty :

• 2000$ CAN za pobyt w Meksyku ( trzymiesięczny staż )
• Około 1000$ CAN za przelot i ubezpieczenia
• Koszt jednej sesji na uniwersytecie ( dla tych, którzy pragną otrzymać kredyty )

Biuro Międzynarodowe Universytetu Laval, udziela stypendiów pokrywających znaczną część kosztów pobytu i formacji w czasie stażu w Meksyku, ale pod pewnymi warunkami. Student musi być zapisany na wykłady w pełnym wymiarze. Studenci Prowincji Québec, zapisani na uniwersytet w pełnym wymiarze, mają dostęp do rządowych pożyczek i stypendiów. Porównywalne programy pomocy istnieją dla studentów pochodzących z innych prowincji kanadyjskich. Jest możliwe, że dla studentów z innych krajów koszty formacji mogą różnić się od tych wskazanych w obecnym dokumencie.

Kwestia finansowa nie powinna być przeszkodą w decyzji, aby przeżyć rok formacji w Centrum Agapê.

. . . . . . . . . . .  ABY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W JĘ  . . . . . . . . . .

 

Napisz do nas przez e-mail:  info@centreagape.org

Menedżer w Twoim języku:  Jolanta Okupniarek

Jean-François Langlais

Były student C entrum Agapê, dypl omowany z t eologii i techniki biologicznego rolnictwa, aktywny działacz organizacji „Rozwój i P okój”, animator duszpasterstwa w szk ołach.

Mój pobyt w Centrum Agapê, był dla mnie okazją do przeżywania wiary w codzienności, poprzez bardzo konkretne gesty, otwarte na świat i drugiego człowieka

Magdalie Nadeau

Była studentka w C entrum Agapê, dypl omowana z t eologii i programu przygotowującego do t owarzyszenia, mama czw órki dzieci, w t ym jednego z międzynarodowej adopcji, założycielka domu schroniska „Pielgrzym z Ar t-Vida”

«Byłam w momencie wyboru drogi życiowej i doświadczenie Agapê bardzo pomogło mi w rozeznaniu mojego powołania

Isabelle Duval

Była studentka Centrum Agapê, magister literatury, nauczycielka, artystka.. 

 

Pragnęłam przeżyć doświadczenie w dziedzinie pomocy międzynarodowej, które byłoby (w moim wyobrażeniu) czymś więcej niż tylko pomocą. Chciałam by to pogłębiło moją wiarę, chciałam dać mu swoje ręce, słowa, ciało, korzenie mego istnienia. Rok, który przeżyłam okazał się doświadczeniem fundamentalnym mojego życia 

Pierre-Olivier Tremblay o.m.i.

omi,były student c entrum Agapê, dokt or teologii praktycznej, były proboszcz uniwersyteckiej parafii Sacré-Coeur w Otta wie.

«Centrum Agapê było dla mnie szkołą życia i szkołą wiary. Nauczyłem się tam zrównoważonego życia wiarą, bardziej harmonijnego i pełniejszego.

Centre de formation chrétienne Agapê

1333, 1ère avenue, Québec, G1L 3L2

Québec,  Canada

 

info@centreagape.org

 

418-648-6737

  • Facebook Social Icon

© Centre de Formation chrétienne Agapê - par Magdalie Nadeau 2020